เครื่องวัดความเร่งเพียโซอิเล็กทริก

เครื่องวัดความเร่งเพียโซอิเล็กทริก (อังกฤษ: piezoelectric accelerometer) เป็นเครื่องวัดความเร่งที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของแรงกลต่าง ๆ อาทิเช่น ความเร่ง การสั่นสะเทือน หรือแรงกระตุก เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับความเป็นเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุนั้น ๆ และเช่นเดียวกับตัวแปรสัญญาณต่าง ๆ ครื่องวัดความเร่งเพียโซอิเล็กทริกมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ให้กำเนิดสัญญาณไฟฟ้าตามปริมาณ คุณสมบัติ หรือสถานะของสิ่งที่กำลังวัดอยู่ มวลที่จะใช้วัดจะติดอยู่กับสปริงหรือห้อยอยู่บนคานรองรับ ซึ่งจะเปลี่ยนจากแรงกลไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยอาศัยแรงภายนอกหรือการกระจัดตามรูปด้านขวามือ

การใช้งานเครื่องวัดความเร่งเพียโซอิเล็กทริกในทางทฤษฎี

อ้างอิงแก้ไข

  • Norton, Harry N.(1989). Handbook of Transducers. Prentice Hall PTR. ISBN 0-13-382599-X 'PDF Link'
  • Patrick, Walter L. The History of the Accelerometer 1920's-1996 Prologue and Epilogue. 2006.