เครื่องบันทึกเทป

เครื่องบันทึกเทป เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกที่บันทึก และเล่นเสียง ,รวมทั้งเสียงก้อง โดยมักใช้เทปแม่เหล็กทั้งแผลบนรีลหรือในเทปสำหรับการจัดเก็บ ในรูปแบบปัจจุบัน การบันทึกสัญญาณมีความผันผวนโดยการเคลื่อนย้ายเทปไปยังหัวเทปที่ขั้วข้อมูลโดเมนในเทปตามสัดส่วนของสัญญาณเสียง อุปกรณ์บันทึกเทป รวมไปถึงเทปเทปแบบ reel-to-reel และเทปคาสเซ็ตต์

เครื่องบันทึกเทปแบบ reel-to-reel

การใช้เทปแม่เหล็กสำหรับการบันทึกเสียงมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 โดย เทปแม็กนีไทเซชัน ปฏิวัติวงการวิทยุและอุตสาหกรรมการบันทึกเพลง ทำให้ศิลปินและผู้ผลิตสามารถบันทึกและบันทึกเสียงได้โดยไม่เสียคุณภาพและสามารถแก้ไขและจัดเรียงการบันทึกได้อย่างง่ายดาย

อ้างอิง แก้

  • This article incorporates text from the United States National Museum Bulletin, a government publication in the public domain.

แหลงข้อมูลอื่น แก้