เกาะดอกท้อ เป็นเกาะในมณฑลเจ้อเจียง มีชื่อเสียงเพราะปรากฏในนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยกของกิมย้ง

ในเนื้อเรื่องมังกรหยก แก้ไข

ตั้งอยูในทะเลบูรพา เจ้าของเกาะมีฉายามารบูรพา เก่งทั้งบุ๋นบู้แต่มีนิสัยประหลาด บนเกาะเต็มไปด้วยดอกท้อซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะเรียงรายอย่างซับซ้อน บนเกาะเต็มไปด้วยค่ายกลมากมาย เจ้าเกาะมักไม่ชอบรับแขกเท่าไหร่ นอกจากคนของเกาะดอกท้อแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้เส้นทางบนเกาะเลย