เกออร์กีนา ฟ็อน วิลเช็ค

เกออร์กีนา ฟ็อน วิลเช็ค
เจ้าหญิงพระชายาแห่งลีชเทินชไตน์
Georgina von Wilczek.jpg
ก่อนหน้าอาร์ชดัชเชสเอลีซาเบ็ท อมาเลียแห่งออสเตรีย
ถัดไปเจ้าหญิงมารีแห่งลีชเทินชไตน์
พระราชสวามีเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์
พระราชบุตรเจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายฟิลลิพแห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าหญิงโนราแห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชานฟรันทซ์ โยเซ็ฟแห่งลีชเทินชไตน์ (ค.ศ. 1962–1991)
ราชวงศ์ลีชเทินชไตน์
พระราชบิดาเคานต์ฟริแลนด์ มาเรีย
พระราชมารดาเคาน์เตสโนราเบ็ตตา คริสติกา
ประสูติ24 ตุลาคม พ.ศ. 2464
ออสเตรีย
สิ้นพระชนม์18 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (67 ปี)
สวิตเซอร์แลนด์

พระราชประวัติแก้ไข

เคาน์เตสจอร์จจีนา (อังกฤษ: Countess Georgina von Wilczek) เป็นธิดาเพียงคนเดียวใน เคานต์ฟริแลนด์ มาเรีย และ เคาน์เตสโนราเบ็ตตา คริสติกา พระองค์ประสูติ ณ ออสเตรีย

อภิเษกสมรสแก้ไข

เคาน์เตสจอร์จจีนาได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์ พระองค์จึงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงจอร์จจีนา เจ้าหญิงพระชายาแห่งลีชเทินชไตน์ ถึงกระนั้น พระองค์มีพระราชประสงค์ใช้พระนามเดิม มีพระราชโอรส-ธิดาร่วมกันห้าพระองค์ ดังนี้

  1. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์
  2. เจ้าชายฟิลลิพแห่งลีชเทินชไตน์
  3. เจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลีชเทินชไตน์
  4. เจ้าหญิงโนราแห่งลีชเทินชไตน์
  5. เจ้าชานฟรันทซ์ โยเซ็ฟแห่งลีชเทินชไตน์ (ค.ศ. 1962–1991)

พระราชกรณียกิจแก้ไข

ในฐานะเจ้าหญิงพระชายาในองค์ประมุขแห่งลีชเทินชไตน์ ทรงมีองค์กรในพระบรมราชินูปถัมภ์ไว้มากมาย เช่น องค์กรการกุศลแห่งเจ้าหญิงพระชายา องค์กรประชาชนคนแรงงานแห่งชาติ

สิ้นพระชนม์แก้ไข

เคาน์เตสจอร์จจีนา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งก่อนถึงวันคล้ายวันประสูติปีที่ 68 พรรษา เพียง 6 วัน