Alexa compact logo.gif

อเล็กซาอินเทอร์เน็ต (Alexa Internet) เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลสถิติของแหล่งข้อมูลอื่นและจัดอันดับเว็บไซต์คนนิยม ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ แอมะซอน.คอม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย บรูว์สเตอร์ เคล และ บรูซ กิลเลียต และสนับสนุนโดย เจคอบ ซาฟรา โดยจะให้เป็นเว็บในเชิงพาณิชย์ของ Archive.org ในปี พ.ศ. 2542 แอมะซอนได้ซื้ออเล็กซาเป็นจำนวนหุ้นในมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อเล็กซาแตกต่างจากเว็บอื่น โดยจัดอันดับเว็บไซต์ผ่านตามความสัมพันธ์ของเว็บไซต์ผ่านทางบอตและเครื่องมือต่างๆ โดยเจ้าของเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อส่งข้อมูลให้

อันดับเว็บยอดนิยมแก้ไข

อันดับปี2563แก้ไข

อ้างอิงจากhttps://www.alexa.com/topsites

 1. google.com
 2. youtube.com
 3. Tmall.com
 4. facebook.com
 5. baidu.com
 6. Qq.com
 7. Sohu.com
 8. Login.tmall.com

อันดับในไทยแก้ไข

อันดับเว็บที่ผู้ใช้งานในประเทศไทยเข้าเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ในเมืองไทยเองและในต่างประเทศ โดยเก็บข้อมูลผ่านบอตและความสัมพันธ์ในระบบอเล็กซา ซึ่งแตกต่างจากการจัดอันดับของทรูฮิตส์(เนคเทค) ที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องติดตั้งโปรแกรมเสิรมเข้าสู่เว็บ และให้ส่งข้อมูลไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเนคเทคเอง ซึ่งเน้นในการเก็บข้อมูลเฉพาะเว็บที่สนใจในโครงการเป็นหลัก อันดับต่างๆ จากเว็บอเล็กซา 10 อันดับแรกได้แก่

อ้างอิงข้อมูล https://www.alexa.com/topsites/countries/TH

 1. google.com
 2. youtube.com
 3. google.co.th
 4. Bongacams.com
 5. pantip.com
 6. facebook.com
 7. Line.me
 8. lazada.co.th
 9. Blogspot.com
 10. Live.com

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข