เปิดเมนูหลัก
อุโมงค์หายเวินด้านทิศเหนือ

อุโมงค์หายเวิน (เวียดนาม: Hầm Hải Vân) เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความยาว 6.28 กิโลเมตร เป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข