อุปนัย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อุปนัย อาจหมายถึง:

ปรัชญาแก้ไข

การคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์แก้ไข