อุปนัย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อุปนัย อาจหมายถึง:

ปรัชญา

แก้

การคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์

แก้