อินโฟชอป คือหน้าร้านหรือศูนย์สังคมที่ให้บริการเป็นจุดกระจายข่าวสารของอนาธิปัตย์ โดยมากในรูปแบบของหนังสือ นิตยสาร รูปลอก และใบปิดประกาศ. อินโฟชอปมักจะเป็นพื้นที่นัดพบและศูนย์กลางทรัพยากรของกลุ่มนักกิจกรรมท้องถิ่นอีกด้วย.

อินโฟชอปนั้นเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในทวีปยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ แต่ก็สามารถพบได้ทั่วโลก.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข