แคว้นอิซุ

(เปลี่ยนทางจาก อิซุ)

แคว้นอิซุ (ญี่ปุ่น: 伊豆国โรมาจิ: 'Izu-no-kuni') แคว้นศักดินาโบราณของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดโตเกียว

แผนที่ประเทศญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2411 พื้นที่สีแดงแสดงแคว้นอิซุ

ในยุคเฮอังและยุคคามากูระ แคว้นอิซุเป็นฐานอำนาจของตระกูลโฮโจ ซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นชิกเก็งหรือผู้สำเร็จราชการแทนโชกุนตลอดสมัยรัฐบาลโชกุนคามากูระจนกระทั่งตระกูลโฮโจหมดอำนาจพร้อมกับการล่มสลายของรัฐบาลโชกุนคามากูระเมื่อ พ.ศ. 1876

ในยุคเซ็งโงกุ แคว้นอิซุได้กลายเป็นฐานอำนาจของตระกูลอูเอ็ตสึงิ ตระกูลซามูไรที่ทรงอำนาจและอิทธิพลตระกูลหนึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16