อำเภอซะบูตีริ

ซะบูตีริ (พม่า: ဇမ္ဗူသီရိ) เป็นอำเภอหนึ่งในแปดอำเภอของดินแดนสหภาพเนปยีดอ ประเทศพม่า