อาโมส (พระมเหสีในทุตโมสที่หนึ่ง)

อาโมส เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณในสมัยราชวงศ์ที่สิบแปด พระองค์เป็นพระราชินีของฟาโรห์อันดับที่สามของราชวงศ์ฟาโรห์ทุตโมสที่หนึ่งและเป็นพระราชมารดาของพระราชินีและฟาโรห์แฮตเชปซุต ชื่อของพระองค์หมายถึง "ผู้ที่เกิดจากดวงจันทร์"

อาโมส
พระอัครมเหสี
Thutmose I Family-83d40m-highContrast.jpg
พระนางอาโมสกับพระสวามีของพระองค์
คู่อภิเษกฟาโรห์ทุตโมสที่หนึ่ง
พระราชบุตรฟาโรห์แฮตเชปซุต, เจ้าหญิง เนเฟรูบิติ
ราชวงศ์ราชวงศ์ที่สิบแปด
พระราชบิดาไม่ทราบ
พระราชมารดาไม่ทราบ
ประสูติธีบส์?
สวรรคตธีบส์
ฝังพระศพธีบส์?
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ
Hiero Ca1.svg
iaHmsO34
Hiero Ca2.svg
nomen or birth name
อาโมส
อักษรไฮเออโรกลีฟ

พระประวัติแก้ไข

 
อาโมส-ซิแพร์, ไม่ทราบพระนาม, พระนางอาโมส, พระนางตูเรส และ อาโมส-เฮนุททาเมฮู

ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นบิดาและมารดาของพระยางอาโมส[1] มีคนแนะนำว่าอาโมสเป็นพระราชธิดาของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่หนึ่งหรือพระราชธิดาของฟาโรห์อาโมสที่หนึ่งและอาจจะเป็นอาโมส-เนเฟอร์ทาริ พระมเหสีของฟาโรห์อาโมสที่หนึ่ง หรือออาโมสไม่เคยเป็นพระราชธิดาของฟาโรห์พระองค์ใดเลย ความจริงข้อนี้ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านี้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อของพระราชวงศ์กับพระนางอาโมส อย่างไรก็ตามอาโมสได้ถือตำแหน่งพระราชินีของฟาโรห์ นี้อาจแนะนำว่าพระองค์เป็นพระขนิษฐาของฟาโรห์ทุตโมสที่หนึ่ง[2]

อาโมส เป็นพระราชินีแห่งราชวงศ์ที่สิบแปดในฟาโรห์ทุตโมสที่หนึ่ง พระองค์ปรากฏใน Deir-el-Bahari และพระองค์ปรากฏตัวที่นั่นพร้อมกับลูกสาวชื่อ เนเฟรูบิติ พระองค์เป็นพระมารดาของพระราชินีฟาโรห์แฮตเชปซุต ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าชายอเมนโมสและวาดจ์โมสเป็นพระราชโอรสของพระองค์หรือไม่ พวกเขามักคิดว่าเป็นบุตรของพระราชินีมุทโนเฟรต ซึ่งเป็นพระมเหสีของฟาโรห์ทุตโมสที่หนึ่งอีกคนหนึ่ง[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Dodson, Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004
  2. Tyldesley, J, Chronicles of the Queens of Egypt, 2006
  3. W. Grajetzki: Ancient Egyptian Queens: a hieroglyphic dictionary.