อาหรับ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อาหรับ สามารถหมายถึง

กลุ่มประเทศอาหรับ

นอกจากนี้ อาหรับ ยังสามารถหมายถึง