อาร์มิน ไมเออร์ (นักแสดง)

อาร์มิน ไมเออร์ (ค.ศ. 1943 - ค.ศ. 1978) เป็นนักแสดงชายชาวเยอรมัน[1][1]

ผลงานแก้ไข

 • Fear of Fear (1975) TV movie
 • Mother Küsters' Trip to Heaven (1975)
 • Chinese Roulette (1976)
 • Satan's Brew (1976)
 • I Only Want You To Love Me (1976) TV movie
 • The Stationmaster's Wife (1977) TV movie
 • Adolf and Marlene (1977)
 • Petty Thieves (1977)
 • Spiel der Verlierer (1978)
 • Germany in Autumn (1978)
 • Despair (1978)
 • Flaming Hearts (1978)
 • Fassbinder: To Love Without Demands (2015) archive footage

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข