อาร์ชดัชเชสมาเรีย คาโรลีเนอแห่งออสเตรีย

อาร์ชดัชเชสมารี แคโรไลน์แห่งออสเตรีย (อังกฤษ: Archduchess Marie Caroline of Austria, เยอรมัน: Erzherzogin Marie Karoline von Österreich) (พระนามเต็ม: มารี แคโรไลน์ เฟอร์ดินานด์ เธเรเซีย โจเซฟิน เดเมเทรีย, Marie Caroline Ferdinande Theresia Josephine Demetria von Habsburg-Lorraine (von Wettin)) ทรงเป็นอาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย และทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงมกุฎราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรแซ็กโซนี หลังจากการอภิเษกสมรส

อาร์ชดัชเชสมารี แคโรไลน์แห่งออสเตรีย

พระราชประวัติ แก้

อาร์ชดัชเชสมารี แคโรไลน์ ประสูติเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2344 เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 6 และพระราชบุตรองค์ที่ 8 ในสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ามาเรีย หลุยซ่าแห่งสเปน) และพระมเหสีองค์ที่ 2 เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์ (พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งทู ซิชิลีส์) พระองค์ได้รับพระราชทานพระนามจากพระราชบิดา ซึ่งได้มาจากพระนามของพระเชษฐภัคินีของพระองค์ อาร์ชดัชเชสมารี แคโรไลน์ ซึ่งสิ้นพระชนม์กะทันหัน เมื่อยังทรงเป็นทารก

อภิเษกสมรส แก้

อาร์ชดัชเชสมารี แคโรไลน์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายฟรีดริช ออกัสตัส มกุฎราชกุมารแห่งแซ็กโซนี พระโอรสในเจ้าชายแม็กซีมีเลียนแห่งแซ็กโซนี และเจ้าหญิงแคโรไลน์แห่งปาร์มา ทั้ง 2 พระองค์ทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2362 ณ เมืองเดรสเดน ราชอาณาจักรแซ็กโซนี โดยหลังจากอภิเษกสมรสแล้ว พระองค์ก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็น มกุฎราชกุมารแห่งแซ็กโซนี (Marie Caroline, The Crown Princess of Saxony, de: Kronprinzessin von Sachsen) ทั้ง 2 พระองค์ทรงไม่พระโอรสหรือพระธิดาเลย

สิ้นพระชนม์ แก้

เจ้าฟ้าหญิงมารี แคโรไลน์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 สิริพระชันษาได้เพียง 31 ชันษา พระศพของพระองค์ถูกฝังที่วิหารเดรสเดน โดยมกุฎราชกุมารพระสวามีทรงจัดการเรื่องพระราชพิธีพระศพเองทั้งหมด โดย 1 ปีต่อมา พระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสอีกครั้งกับ เจ้าหญิงมาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย

ราชตระกูล แก้

พระราชตระกูลในสามรุ่นของอาร์ชดัชเชสมาเรีย คลีเมนติน่าแห่งออสเตรีย
อาร์ชดัชเชสมาเรีย คลีเมนติน่าแห่งออสเตรีย พระชนก:
สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย)
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงมาเรีย หลุยซ่าแห่งสเปน
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลอสที่ 3 แห่งสเปน
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงมาเรีย อมาเลียแห่งแซ็กโซนี
พระชนนี:
เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งทู ซิชิลีส์
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลอสที่ 3 แห่งสเปน
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงมาเรีย อมาเลียแห่งแซ็กโซนี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
อาร์ชดัชเชสมารี แคโรไลน์แห่งออสเตรีย
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา

อ้างอิง แก้

  • Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)