อาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทาแห่งออสเตรีย

อาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทาแห่งออสเตรีย (เยอรมัน: Maria Annunziata von Österreich) 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 - 8 เมษายน พ.ศ. 2504) ทรงเป็นอาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย

อาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทาแห่งออสเตรีย

พระราชประวัติ

แก้

อาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทา ประสูติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 พระองค์เป็นพระราชธิดาองค์เล็กใน อาร์ชดยุกคาร์ล ลูทวิช แห่งออสเตรีย และพระมเหสีองค์ที่ 3 ของพระองค์ เจ้าหญิงมารีอา เทเรซ่าแห่งโปรตุเกส ทรงเป็นหัวหน้าแม่ชีในวิหารแห่งหนึ่งในกรุงปราก

สิ้นพระชนม์

แก้

อาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2504 ณ วาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ สิริพระชันษา 85 ชันษา ไม่ทรงอภิเษกสมรส


ราชตระกูล

แก้
พระราชตระกูลในสามรุ่นของอาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทาแห่งออสเตรีย
อาร์ชดัชเชสมารีอา อันนุนท์ซีอาทาแห่งออสเตรีย พระชนก:
อาร์ชดยุกคาร์ล ลูทวิชแห่งออสเตรีย
(สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย)
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
อาร์ชดยุกฟรานซ์ คาร์ลแห่งออสเตรีย
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงมารีอา เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระราชาธิบดีแม็กซีมีเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรีย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงแคโรน์แห่งบาเดน
พระชนนี:
เจ้าหญิงมารีอา เทเรซ่าแห่งโปรตุเกส
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จพระราชาธิบดีมิเกลที่ 1 แห่งโปรตุเกส
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จพระราชาธิบดีจอห์นที่ 6 แห่งโปรตุเกส
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงชาลอตแห่งสเปน
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงอเดเลดแห่งลูเวสเทิร์น-เวอร์เธม-โรเซนเบิร์ก
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล


อ้างอิง

แก้