ในการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดี.เกรย์แมน อาคุมะ คือ ไขกระดูกเวทย์ที่สามารถทำให้วิญญาณที่หลุดออกจากร่างมนุษย์กลับคืนมาสู่ร่างกระดูกได้ โดยการสร้างจาก ไข่แห่งการกำเนิดวิญญาณ โดยท่านเคาทน์พันปีสร้างขึ้น เพื่อให้มนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องทางวิญญาณผูที่ตายไปแล้วเรียกชื่อผู้ที่ตายเพื่อให้วิญญาณมาสถิตในร่างกระดูกไสยเวท โดยจะมีชื่อของวิญญาณที่มีสถิตอยู่บนหน้าผากของหัวกะโหลก จะมีดาวสีแดงจะปรากฏขึ้นมา ก็จะเริ่มรับคำสั่งของท่านเคาทน์ใน ฆ่าผู้ที่เรียกชื่อแล้วนำร่างเนื้อมาสวมกับร่างกระดูกให้เหมือนกันกับมนุษย์ธรรมดา

วิวัฒนาการแก้ไข

ระดับ 1 (LEVEL 1)แก้ไข

เป็นร่างที่ร่วมร่างเนื้อกับกระดุกวิญญาณได้แล้ว จะมีแต่หน้าที่มีตราดวงดาวสีแดงสด และมีร่างเป็นทรงหยดน้ำ มีปืนติดไว้รอบตัว ใช้เลือดและร่างกายเป็นกระสุน และเลือดเป็นพิษมีอานุภาพในการทำลายสิ่งที่โดนเข้าไป กระสุนนี้ออกมาแบบมาเพื่อการทำลายมนุษย์โดยเฉพาะ เมื่อถูกยิงแม้จะเพียงเล็กน้อย ไวรัสจะเริ่มลุกลามเป็นรูปดาวที่แพร่ไปทั่วทั้งร่าง และร่างก็จะสลายหายไปกลายเป็นเพียงผุผงด้วยเวลาเพียงชั่วอึดใจ เป็นไวรัสที่ไม่สามารถรักษาได้ แต่ในกรณีของผู้ที่มีอินโนเซนซ์แบบสิ่งสถิต จะสามารถต่อต้านต่อเชื้อไวรัสนี้ได้ เช่นในกรณีของอเลนและโครวรี่ เป็นต้น อาคุมะระดับ 1 ไม่มีความคิดมากนัก จะกระทำเฉพาะในเรื่องที่เคาทน์และโนอาห์สั่งเท่านั้น

  • ระดับการวิวัฒนาการต้องจัดการมนุษย์ 100 ตนเพื่อสะสมความชั่วร้ายของวิญญาณในร่างแล้วจะวิวัฒนาการต่อไป
  • คันดะ ยูเป็นเอ็กโซซิสท์ที่มีอินโนเซนส์รูปแบบติดตัวเพียงคนเดียวที่ต้านไวรัสอาคุมะได้ด้วยพลังของยันต์ในร่างกาย

ระดับ 2 (LEVEL 2)แก้ไข

เมื่อจัดการกับมนุษย์ได้แล้วอย่างน้อย 100 ตน วิญญาณในร่างกระดูกจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างไปมาระหว่างมนุษย์และร่างอาคุมะได้เป็นอิสระ และมีความสามารถซ่อนวิญญาณได้เต็มที่ มีรูปร่างและนิสัยตามความถนัด เช่น ร่างตัวตลก วิญญาณในกระดูกเคยเป็นนักแสดงตลกและการแสดงออกที่เป็นบุคลิกมากขึ้น เช่นการเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวุธ การแปลงร่างและเลียนแบบเป็นตน

  • ระดับการวิวัฒนาการต้องจัดการมนุษย์ 500 ตนเพื่อสะสมความชั่วร้ายของวิญญาณในร่างแล้วจะวิวัฒนาการต่อไป

ระดับ 2.5 (DARASOR LEVEL 2.5)แก้ไข

เป็นร่างรวมของวิญญาณอาคุมะระดับ 2 อย่างน้อย 1000 ตนขึ้นไป เรียกว่า ดาราโฉด เป็นการเรียกรวมกันของเคาทน์พันปี ความสามารถในการโจมตีได้วงกว้าง มีรูปร่างคล้ายหุ่นไม้ ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง มีความทนทานต่ออินโนเซนต์ได้ระดับหนึ่ง

  • ระดับการวิวัฒนาการใช้คำสั่งของท่านเคานท์ในการเรียกใช้ ไม่สามารถวิวัฒนาการได้อีก

ระดับ 3 (LEVEL 3)แก้ไข

อาคุมะระดับ 3 วิวัฒนาการมาจากระดับ 2 ซึ่งจะรักษาบุคลิกของระดับ 2 ไว้แต่จิตมนุษย์ที่แสดงออกจะหมดไป และเริ่มโหดเหี้ยมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว รูปร่างจะเหมือนกันทุกตัวยกเว้นความสามารถ มีลักษณะคล้ายมนุษย์สวมชุดเกราะ และใส่หน้ากากเหล็ก ทนต่อการโจมตีของอินโนเซนส์ของเอ็กโซซิสท์ได้ รวมทั้งสามารถต่อต้านแสงแห่งพันธนาการได้มากขึ้นอีกด้วย

  • ระดับการวิวัฒนาการใช้คำสั่งของท่านเคานท์หรือโนอาในการเรียกใช้ สามารถวิวัฒนาการได้อีกโดยการรวมร่วง

ระดับ 3.5 (DARASOR SERIOUS LEVEL 3.5)แก้ไข

เป็นร่างรวมของวิญญาณอาคุมะระดับ 3 อย่างน้อย 1000 ตนขึ้นไป เรียกว่า ดาราโฉดซีรีอุส เป็นการเรียกรวมกันของโนอา ความสามารถในการโจมตีได้วงกว้าง มีรูปร่างคล้ายหุ่นไม้ มีความคิดเป็นของตนเอง มีความทนทานของอินโนเซนต์ได้ระดับสูงมาก พร้อมโอกาสในการวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด

  • ระดับการวิวัฒนาการใช้คำสั่งของโนอา สามารถวิวัฒนาการได้อีกโดยจะกลายเป็นร่างหญิงตั้งครรภ์ เมื่อถูกโจมตีไประยะหนึ่ง

ระดับ 4 (LEVEL 4)แก้ไข

เป็นร่างจากการเกิดของระดับ 3.5 ออกมาเป็นเด็ก รูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์มาก อุปนิสัยโหดเหี้ยม มีปีกบิน แปลงความสามารถได้หลากหลาย เช่น การดีด กระแทก และการโจมตีด้วยคลื่นเสียง ทนทานต่อการโจมตีได้มากขึ้น

  • ระดับการวิวัฒนาการใช้คำสั่งของโนอา สามารถวิวัฒนาการได้อีก
  • ในระดับ 4 นี้ต้องใช้เอ็กโซซิสท์มากกว่าสามคนขึ้นไปจึงจะเอาชนะได้

ระดับ 4.5 (LEVEL 4.5)แก้ไข

เป็นร่างเดิมของ ระดับ 4 แต่มีการเพิ่มความสามารถในการใช้ปืนติดที่แขนและการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มากขึ้น

  • ระดับการวิวัฒนาการต่อไป ยังไม่ปรากฏ

อ้างอิงแก้ไข

จากการ์ตูนเรื่อง ดีเกรย์แมนตอนที่ 1 10 25 123 253 268

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข