อาการกลัวสารพัด

อาการกลัวสารพัด (อังกฤษ: panphobia, omniphobia, Pantophobia, Panophobia) เป็นภาวะทางการแพทย์ซึ่งหมายถึงความกลัวที่ไม่จำเพาะต่อสิ่งใดๆ หรือความกลัวต่อทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความรู้สึกเหมือน "กลัวอะไรบางอย่างตลอดเวลาและคลุมเครือ" [1]

อ้างอิงแก้ไข