อัศฮาบุรร็อส (อาหรับ: أصحاب الرس) หรือที่เรียกว่า ชาวบ่อน้ำ หรือ ชาวอัรร็อส เป็นกลุ่มชนชาวอาหรับโบราณที่ได้รับการกล่าวถึงในอัลกุรอาน[1] อัลกุรอานให้ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับพวกเขานอกเหนือจากรายชื่อชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งอ๊าด, ษะมูด, กลุ่มชนของนบีนูห์ และอัลกุรอานได้รวมกลุ่มชุมชนเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นประชาชาติที่หลงผิดและพินาศเพราะบาปของพวกเขา[2] นักวิชาการมุสลิมเล่าว่า อัศฮาบุรร็อสเป็นชุมชนในภูมิภาคของอาเซอร์ไบจาน[3] รากความหมายของ ร็อส คือบ่อน้ำ[4] แต่นักวิชาการบางคนระบุว่า "ร็อส" เป็นชื่อของแม่น้ำหรือเมืองนั่นเอง มีการสันนิษฐานว่าแม่น้ำอารัสในปัจจุบันคืออัรร็อส

อีกทฤษฎีหนึ่งที่พบได้น้อยคือ อัศฮาบุรร็อสเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ โดย ร็อส แปลว่า "บ่อน้ำ" "ริมร่องน้ำ" หรือ "ร่องน้ำ" หมายถึง ณ สถานที่ที่มีบ่อน้ำมาก ปัจจุบันนี้ เราทราบดีว่าที่โมเฮนโจ-ดาโรมีบ่อน้ำประมาณ 700 บ่อ ณ จุดสูงสุดของอารยธรรมของพวกเขา ประมาณการที่คล้ายกัน เมืองโบราณฮารอบาที่มี 300 บ่อ เช่นเดียวกันกับโธฬาวีราซึ่งมีการสร้างคูน้ำมากมายเพื่อเก็บกักน้ำ ชาวอาหรับบางคนเรียกชาวสินธุว่าเป็นอัศฮาบุรร็อส

การตัฟซีร

แก้

วรรณกรรมอิสลามอื่น ๆ ให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานที่หรือผู้คนในชุมชนนี้ อย่างไรก็ตาม อิบน์ กะษีร กล่าวในกิเศาะศุล อัมบิยาอ์ ว่านบีที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงส่งไปยังพวกเขา โดยท่านมีนามว่า ฮันเซาะละฮ์ บุตรศ็อฟวาน[5] นักตัฟซีรบรรยายว่าผู้คนในชุมชนนี้โยนนบีท่านนี้ลงไปในบ่อน้ำ โดยมีบางเรื่องราวที่เล่าว่าเขาเสียชีวิตในบ่อน้ำนั้น และบางเรื่องราวก็เล่าว่าเขารอดชีวิตมาได้ แต่พวกอัศฮาบุรร็อสก็ถูกอัลลอฮ์ทรงทำลายอยู่ดี[6]

อ้างอิง

แก้
  1. ซูเราะฮ์ อัลฟุรกอน บทที่ 25 โองการที่ 38 และซูเราะฮ์ กอฟ บทที่ 50 โองการที่ 12
  2. A-Z of Prophets in Islam and Judaism, B.M. Wheeler, People of the Well
  3. A-Z of Prophets in Islam and Judaism, B.M. Wheeler, People of the Well
  4. Dictionary of Arabic to English meanings, Rass
  5. Stories of the Prophets, Ibn Kathir, Chapter XIII: Towns Destroyed By Divine Punishment
  6. A-Z of Prophets in Islam and Judaism, B.M. Wheeler, People of the Well