อัศวินแห่งพระคริสต์ (โปรตุเกส)

คณะทหารแห่งพระคริสต์ (Ordem Militar de Cristo) หรือชื่อเดิมว่า ราชคณะอัศวินแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของพวกเรา (Real Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo) สืบทอดมาจากอัศวินเทมพลาร์ในประเทศโปรตุเกส หลังการปราบปรามเทมพลาร์ในปี ค.ศ. 1312 ภาคีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1319

คณะแห่งพระคริสต์
คณะทหารของอัศวินแห่งพระคริสต์
Real Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo
OrderOfCristCross.svg
กางเขนของคณะแห่งพระคริสต์
ขึ้นต่อ พระสันตะปาปา
รูปแบบ คณะทหารของศาสนาคริสต์ตะวันตก
สมญา คณะแห่งพระคริสต์
สีหน่วย เสื้อคลุมไร้แขนสีขาวกับกางเขนสีแดง

ภายใต้การอิทธิพลของพระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 ได้สั่งทำลายล้างภาคีเทมพลาร์ตลอดทั้งฝรั่งเศสและยุโรปส่วนใหญ่ในฐานะพวกนอกรีต แต่พระเจ้าเดนิสแห่งโปรตุเกสพบว่าทรัพย์สินของคณะทั่วไปควรยังคงอยู่กับคณะแทนที่จะถูกยึดไปโดยกษัตริย์ จึงได้เปลี่ยนเทมพลาร์แห่งโตมาร์ (Tomar) เป็นคณะแห่งพระคริสต์ ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ของคณะอยู่ในช่วงระหว่างการพิชิตดินแดนคืน และในการบูรณะโปรตุเกสหลังสงคราม พระเจ้าเดนิสได้เจรจาต่อรองกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 22 ผู้สืบทอดตำแหน่งจากสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ เรื่องการยอมรับคณะใหม่และสิทธิที่จะสืบทอดทรัพย์สินและที่ดิน

บรรณานุกรมแก้ไข

  • GUIMARÃES, J. Vieira, A Ordem de Cristo, Lisboa, I.N., 1936