อัล-อิจญ์ติฮาด อัล-อิสลามียะห์

กลุ่มอิจญ์ติฮาด อัล-อิสลามี (Ijthihad al-Isalamiya,الاتحاد الإسلامية) เป็นขบวนการทางการเมืองในประเทศโซมาเลีย ก่อตั้งขึ้นในสมัยที่ประธานาธิบดีมุฮัมมัด สะอิด บารีปกครองประเทศอย่างเผด็จการในช่วง พ.ศ. 2534 – 2536 กลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนให้โซมาเลียเป็นรัฐอิสลาม

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆในโซมาเลียยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสะอิด บารีจะหมดอำนาจไปเมื่อ พ.ศ. 2536 แล้วก็ตาม สหประชาชาติได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพนำโดยสหรัฐอเมริกา ปากีสถาน และมาเลเซียเข้าไปรักษาการณ์ในโซมาเลีย ความไม่พอใจทหารสหรัฐทำให้ชาวโซมาเลียในกรุงโมกาดิชูลุกฮือขึ้น เกิดการสู้รบนาน 15 วัน กลุ่มอิจญ์ติฮาดถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้

กลุ่มอิจญ์ติฮาดยังถูกกล่าวหาอีกว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนและเข้าแทรกแซงชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเอธิโอเปียระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2540 และอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวเจ้าหน้าที่กาชาดสากล 8 คนในโซมาเลียเมื่อ พ.ศ. 2541 รวมถึงการโจมตีชาวยิวในเคนยา กลุ่มนี้ถูกจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544

อ้างอิงแก้ไข

  • ศราวุฒิ อารีย์. การก่อการร้าย มุมมองของโลกอิสลาม. กทม. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550 หน้า 126 -127