อัลซไฮเมอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อัลไซเมอร์)

อัลซไฮเมอร์ หรือ อัลไซเมอร์ (Alzheimer) อาจหมายถึง