อัลเฟรท เวเกอเนอร์

อัลเฟรท โลทาร์ เวเกอเนอร์ (เยอรมัน: Alfred Lothar Wegener; 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1880 – พฤศจิกายน ค.ศ. 1930) เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักธรณีฟิสิกส์ และนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน

อัลเฟรท เวเกอเนอร์
เวเกอเนอร์ราว ค.ศ. 1925
เกิด1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1880
เบอร์ลิน จักรวรรดิเยอรมัน
เสียชีวิตพฤศจิกายน ค.ศ. 1930 (อายุ 50 ปี)
คลารินทาเนีย กรีนแลนด์
พลเมืองเยอรมัน
สัญชาติเยอรมัน
สาขาอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเบอร์ลิน (Ph.D.)
งานที่เป็นที่รู้จักทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
ลายมือชื่อ

เวเกอเนอร์มีชื่อเสียงมากที่สุดจากทฤษฎีทวีปเลื่อนของเขา ซึ่งเสนอใน ค.ศ. 1912 โดยตั้งสมมุติฐานว่า แผ่นทวีปเลื่อนไปรอบโลกอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ดี สมมุติฐานของเขาไม่ได้รับการยอมรับจนกระทั่งคริสต์ทศวรรษ 1950 เมื่อมีการค้นพบมากมาย เช่น ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล ซึ่งยืนยันสมมุติฐานทวีปเลื่อนของเขา[1][2]

อัลเฟรท เวเกเนอร์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับทวีปเลื่อนเอาไว้ว่า เมื่อประมาณ200-300ปีที่ผ่านมา แผ่นดินทั้งหมดในโลกรวมเป็นผืนแผ่นเดียวกัน เรียกว่า "พันเจีย"[Pangaea] เมื่อเวลาผ่านไปทวีปที่เป็นแผ่นเดียวกันก็ได้เริ่มแยกตัวออกเป็น2ทวีป ตอนเหนือคือ "ลอเรเซีย" และตอนใต้คือ "กอนด์วานา" และเมื่อเวลาผ่านมาทั้ง2ทวีปนี้ ได้แยกตัวออกมาเป็น 7 ทวีปในปัจจุบัน ได้แก่ เอเชีย[ใหญ่เป็นอันดับ 1] แอฟริกา[ใหญ่เป็นอันดับ 2] อเมริกาเหนือ[ใหญ่เป็นอันดับ 3] อเมริกาใต้[ใหญ่เป็นอันดับ 4] ยุโรป[ใหญ่เป็นอันดับ 6] ออสเตรเลีย[ใหญ่เป็นอันดับ 7] แอนตาร์กติก[ใหญ่เป็นอันดับ 5] เราเรียกการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่า "ทวีปเลื่อน"

อ้างอิงแก้ไข

  1. Spaulding, Nancy E.; Namowitz, Samuel N. (2005). Earth Science. Boston: McDougal Littell. ISBN 0618115501.
  2. McIntyre, Michael; Eilers, H. Peter; Mairs, John (1991). Physical geography. New York: Wiley. p. 273. ISBN 0-471-62017-3.