อัลมาซัน (สเปน: Almazán) เป็นเขตเทศบาลในจังหวัดโซเรีย แคว้นกัสติยาและเลออน ประเทศสเปน ตามผลสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2547 อัลมาซันมีประชากร 5,755 คน

ตำแหน่งบนแผนที่
Almazán