อัตราเร็วไฮเปอร์โซนิก

ในวิชาอากาศพลศาสตร์ (อังกฤษ: aerodynamics) อัตราเร็วไฮเปอร์โซนิคเป็นหนึ่งในอัตราความเร็วที่มีความเร็วเหนือเสียงที่สูงมาก (แม้ว่าต้นกำเนิดของคำจะเหมือนกันกับคำ: "super" คือเป็นเพียงเวอร์ชันภาษาละตินของชาวกรีก "hyper" ที่แปลว่า "มากเกินไป") ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา เป็นคำที่ได้รับการสันนิษฐานว่าโดยทั่วไปแล้วเพื่อที่จะอ้างถึงความเร็วในระดับมัค 5 และเหนือขึ้นไปกว่านั้น

นาซา X-43 ที่ความเร็วระดับ มัค 7
การจำลองอัตราเร็วไฮเปอร์โซนิก (มัค 5)

การที่มีเลขมัคที่เที่ยงตรงแน่นอนนั้นอาจกล่าวได้ว่าอากาศยานลำนั้น ๆ กำลังบินไปด้วยอัตราเร็วไฮเปอร์โซนิกที่แตกต่างกันไป, เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแต่ละส่วนในกระแสอากาศ (เช่นการแยกออกจากกันในระดับโมเลกุลและการไอออนไนซ์) เกิดขึ้นที่อัตราเร็วที่แตกต่างกัน; ผลลัพธ์เหล่านี้โดยรวมกลายเป็นสิ่งสำคัญที่อัตราเร็วประมาณมัค 5 ระบบกฏเกณฑ์ของอัตราเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกมักจะกำหนดไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อระบบแรมเจ็ตไม่ทำการผลิตแรงผลักดันสุทธิออกมา