อังค์เอสเอ็นอามุน

อังค์เอสเอ็นอามุน เป็นพระมเหสีของตุตันคาเมนแห่งราชวงศ์ที่ 18 ของอียิปต์โบราณ พระนางมีพระนามเดิมว่า อังค์เอสเอ็นปาเตน เป็นพระราชธิดาของเนเฟอร์ติติ กับ ฟาโรห์อเคนาเตน

อังค์เอสเอ็นอามุน
พระอัครมเหสีแห่ง อียิปต์
ดำรงพระยศca. 1332–1323 ปีก่อนค.ศ.
พระราชสมภพ1348 ปีก่อนค.ศ.
ธีบส์
สวรรคต1322 ปีก่อนค.ศ. (อายุ 26)
ฝังพระศพอาจเป็นKV21
คู่อภิเษกอเคนาเตน
ทุตอังค์อามุน
ไอย์
พระราชบุตรพระธิดา 2 พระองค์ซึ่งสิ้นพระชนม์ในพระครรภ์
พระราชบิดาอเคนาเตน
พระราชมารดาเนเฟอร์ติติ
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ