อังกฤษ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อังกฤษ อาจหมายถึง

ความสัมพันธ์ของคำว่า "อังกฤษ" "สหราชอาณาจักร" และ "บริติช"