อะไมโลเพกทิน (amylopectin) คือ พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ประเภทฮอโมพอลิแซ็กคาไรด์ (homopolysaccharide) ซึ่งเป็นส่วน ประกอบของเม็ดสตาร์ซ (starchgranule) เป็นพอลิเมอร์ของน้ำตาลกลูโคส (glucose) ที่จัดเรียงตัวเป็นสายตรงและสายแขนง โดยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) สองแบบ คือส่วนที่เป็นพันธะสายตรง เป็นพันธะ ชนิดแอลฟา-1-4 เหมือนกับอะไมโลส (amylose) และส่วนที่เป็นสายแขนงจะเชื่อมต่อด้วย พันธะแอลฟา-1- 6

อะไมโลเพกทิน
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [9037-22-3][CAS]
PubChem 439207
EC number 232-911-6
InChI
 
ChemSpider ID 388347
คุณสมบัติ
สูตรเคมี variable
มวลต่อหนึ่งโมล variable
ลักษณะทางกายภาพ white powder
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี
Amylose Amylopectin
Glucose มาต่อกันเป็นสายตรง Glucose มาต่อกันเป็นสายตรงและสายแขนง
glycosidic bond แบบalpha [1,4] อย่างเดียว glycosidic bond แบบ alpha [1,4] และ alpha [1,6]
ทำปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สีน้ำเงิน ทำปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สีม่วงแดง
เมื่อต้มสุกมีลักษณะขาวขุ่น เป็นเจล ที่แข็งแรง เกิดรีโทเกรเดชัน (retrogradation) ได้ง่าย เมื่อต้มสุกมีลักษณะใส เหนียว
แป้งที่มี amylose สูงได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพด แป้งที่มี amylopectin สูง ได้แก่ ข้าวเหนียวข้าวโพด