อะห์มัด มุฮัมมัด อัฏฏ็อยยิบ

อะห์มัด มุฮัมมัด อัฏฏ็อยยิบ (อาหรับ: أحمد محمد الطيب‎; อังกฤษ: Ahmed Mohamed el-Tayeb) เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1946 ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ คนปัจจุบัน ซึ่งได้รับตำแหน่งจากการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีฮุสนี มุบาร็อก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2010 ภายหลังจากการเสียชีวิตของมุฮัมมัด ซัยยิด ฏ็อนฏอวี ผู้นำสูงสุดแห่งอัซฮัรคนก่อน

อะห์มัด มุฮัมมัด อัฏฏ็อยยิบ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านหลักศรัทธาและปรัชญา จากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ปี ค.ศ. 1969 ระดับปริญญาโท ด้านหลักศรัทธาและปรัชญา มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ปี ค.ศ. 1971 ระดับปริญญาเอก ด้านหลักศรัทธาและปรัชญา มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ปี ค.ศ. 1977