ออโตโซม (อังกฤษ: autosome) คือ ชื่อเรียกโครโมโซม หรือกลุ่มของโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย แต่เป็นโครโมโซมที่ไม่ใช่โครโมโซมเพศ สำหรับในมนุษย์จะมีออโตโซม 22 คู่ และมีโครโมโซมเพศอีก 1 คู่ โดยอาจเป็น XY (เพศชาย) หรือ XX (เพศหญิง)

โครโมโซมของมนุษย์
หญิง (XX) ชาย (XY)
ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีออโตโซมอยู่ 2 ชุด แต่โครโมโซมเพศจะแตกต่างออกไปโดยเพศหญิงจะมีโครโมโซมเอกซ์ 2 แท่ง แต่เพศชายมี 1 แท่ง และมีโครโมโซมวายอีก 1 แท่ง

อ้างอิง

แก้