ออลเวส์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ออลเวยส์)

ออลเวย์ส (Always) อาจหมายถึง

อัลบั้มเพลง
เพลง
ภาพยนตร์
ศัพท์ในภาษาอังกฤษ
  • หมายถึง ตลอดไป, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดเวลา, เสมอ, มักจะเสมอ, เป็นประจำ[1]

อ้างอิง แก้

  1. เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับใหม่) (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2544.)