ออลแบนี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ออลบานี)

ออลบานี (อังกฤษ: Albany) อาจหมายถึง