ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง ตรวจจับ และควบคุมแสง โดยปกติแล้วจะถือเป็นสาขาย่อยของโฟตอนิกส์ ในบริบทนี้ แสง มักจะรวมถึงรังสีที่มองไม่เห็นอย่างรังสีแกมมา, รังสีเอ็กซ์, รังสีเหนือม่วง และรังสีใต้แดงด้วย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข