ออกซาเลต (oxalate) เป็นสารมีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดในกระแสเลือด มีผลเสียต่อร่างกายคือ หากรับประทานเป็นประจำทุกวันในปริมาณมาก ออกซาเลตจะเข้าไปตกผลึกสะสมในไตและกระเพาะปัสสาวะทำให้เป็นนิ่ว

โครงสร้างทางเคมีของออกซาเลต

ตัวอย่างพืชที่มีออกซาเลตแก้ไข

การป้องกันแก้ไข

ก่อนรับประทานผักชนิดนี้ควรล้างผักให้สะอาดและหลังกินเสร็จควรดื่มน้ำตามมากๆ จะทำให้สารออกซาเลตที่ตกค้างในร่างกายในร่างกายลดลง

อ้างอิงแก้ไข

  • นิตยสารชีวจิต ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

รี้เ้้