หอดูดาวสฟิงคส์ (เยอรมัน: Sphinx-Observatorium) เป็นหอดูดาวที่อยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1937 ตั้งอยู่บริเวณยุงเฟราย็อคในเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ ระดับความสูง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หอดูดาวแห่งนี้ยังมีระเบียงชมวิวที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศรองจากไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น ซึ่งจากระเบียงชมวิวของหอดูดาวสฟิงคส์ สามารถมองเห็นยอดเขายุงเฟรา ยอดเขาเมินช์ และยอดเขาไอเกอร์ นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารลิฟท์ระยะทาง 117 เมตรจากสถานียุงเฟราย็อคขึ้นไปสู่หอดูดาวแห่งนี้ได้

หอดูดาวสฟิงคส์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ หอดูดาวสฟิงคส์