หลี่ ฝู่กั๋ว (李辅国,1247 - 12 พฤศจิกายน 1305) หรือ หลี่ จิ้งจง (李靜忠) เป็นที่รู้จักในช่วง พ.ศ. 1300-1301 ในฐานะ หลี่ ฮู่กั๋ว (李護國) เป็นขันทีระหว่างรัชสมัย จักรพรรดิถังซู่จง (หลี่ เหิง) เขารับใช้ องค์ชายหลี่ เหิง เมื่อองค์ชายหลี่ เหิง ยังเป็นรัชทายาทภายใต้พระราชบิดาขององค์ชาย จักรพรรดิถังเสฺวียนจง และภายหลังสนับสนุนองค์ชายหลี่ เหิง ให้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ระหว่าง กบฏอันลู่ซาน เมื่อพระราชอาณาจักรของ จักรพรรดิถังเสฺวียนจง เกิดความสับสน ภายหลังเขากลายเป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นพันธมิตรกับ จักรพรรดินีจาง แต่แตกหักกับพระนางและปลงพระชนม์พระนาง ใน พ.ศ. 1305 เมื่อจักรพรรดิซู่จงเสด็จสวรรคต. เขากลายเป็นผู้ทรงอำนาจช่วงสั้น ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดินของพระราชโอรสและผู้สืบราชบัลลังก์ของจักรพรรดิซู่จง จักรพรรดิถังไต้จง แต่ถูกปลดออกและถูกสังหารโดยมือสังหารที่ส่งมาโดยจักรพรรดิไต้จงในปีเดียวกันหลังจากนั้น

หลี่ ฝู่กั๋ว
เกิดพ.ศ. 1247
เสียชีวิต12 พฤศจิกายน พ.ศ. 1305
ชื่ออื่นหลี่ จิ้งจง (李靜忠)
อาชีพขันที

อ้างอิง แก้