หยวน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

หยวน อาจหมายถึง

ในภาษาจีน

แก้

ในภาษาไทย

แก้

บุคคล

แก้