หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์

ร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์ (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463) ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชกับหม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เสกสมรสกับหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าทินทัต.JPG

พระนาม หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433
สิ้นชีพิตักษัย 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 (30 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พระมารดา หม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมผิว ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
พระบุตร ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา
หม่อมราชวงศ์กานดาศรี ศุขสวัสดิ์
หม่อมราชวงศ์รุจีสมร ศุขสวัสดิ์

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ ประสูติเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 1 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชกับหม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา มีเจ้าพี่น้องร่วมมารดา 2 องค์ คือ

  1. หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์
  2. หม่อมเจ้ารัตจันทร์ ศุขสวัสดิ์

ต่อมาทรงได้รับราชการในกรมทหารม้า และได้เสกสมรสกับหม่อมผิว ธิดาของหลวงนิธิพิมล (พลอย วสุวัต) กับสุ่น ขณะมีพระยศเป็นร้อยตรี มีธิดาด้วยกัน 3 คน คือ

  1. ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา (2 มิถุนายน พ.ศ. 2460 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา มีบุตรสองคน[1]
  2. หม่อมราชวงศ์กานดาศรี ศุขสวัสดิ์
  3. หม่อมราชวงศ์รุจีสมร ศุขสวัสดิ์

ต่อมาได้เลื่อยศเป็นร้อยเอก ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารบกม้ากรุงเทพรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าทินทัต สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 ขณะมีชันษา 30 ปี[2]

พระอนุสรณ์แก้ไข

ศาลาทินทัตแก้ไข

ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 ตามพระประสงค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศประทานแก่ นายร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิพระโอรส ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลจุฬาลงการณ์ มีลักษณะที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในเวลานั้น กลมกลืนกับอาคารของโรงพยาบาล ต่อมาในพ.ศ. 2546 ศาลาทินทัต ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ โดยคงความงดงามของโครงสร้างเดิมไว้ เพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน ศาลาทินทัต เป็นที่ตั้งของ แผนกอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้". สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. 11 มิถุนายน 2556. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2558.
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8