หมวดหมู่:สโมสรกีฬาที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1850

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม สโมสรกีฬาที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2393 ถึง พ.ศ. 2402 (ค.ศ. 1850 - 1859)

คริสต์ทศวรรษ 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่