หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2349

บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2349 (ค.ศ. 1806)