หมวดหมู่:บริษัทที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1840

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม บริษัทที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2383 ถึง พ.ศ. 2392 (ค.ศ. 1840 - 1849)

คริสต์ทศวรรษ 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่