หมวดหมู่:ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2352

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การ สถานที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1809)

 • 2347
 • 2348
 • 2349
 • 2350
 • 2351
 • 2352
 • 2353
 • 2354
 • 2355
 • 2356
 • 2357

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้