หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979