หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: Biometric passport) หรือเรียกสั้นๆว่า ePassport มีข้อมูลลายนิ้วมือ รูปหน้า หรือม่านตา ฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง[1]สำหรับตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหนังสือเดินทาง ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในชิป Public Key Infrastructure (PKI) สามารถตรวจสอบได้ง่าย และถูกปลอมแปลงได้ยากจึงมีราคาที่ค่อนข้างสูง

ประเทศที่มีการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์:
  ประกาศใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
  กำลังจะประกาศใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
เครื่องหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่บนหน้าปกของหนังสือเดินทาง

การป้องกันข้อมูลแก้ไข

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการติดตั้งกลไกการป้องกันการดัดแปลงหรือปลอมแปลง

การถูกดัดแปลงแก้ไข

ประเทศที่ใช้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข