สไกรอส (กรีกใหม่: Σκύρος; กรีกโบราณ: Σκῦρος) เป็นเกาะใต้สุดในกลุ่มเกาะสปอระดีส ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะ มีพื้นที่ 209 ตร.กม. และมีประชากรราว 3,000 คน (ค.ศ. 2003) ตามตำนานกรีก เกาะนี้เป็นสถานที่ซึ่งนักรบอะคิลลีสใช้หลบภัยและพระเจ้าเชซุสแห่งเอเธนส์ถูกปลงพระชนม์ ชาวเอเธนส์ได้ครอบครองเกาะนี้เมื่อประมาณ 475 ปีก่อนคริสต์ศักราช

หมู่บ้านบนเกาะสไกรอส