สโมสรตะกร้อนครราชสีมา

สโมสรตะกร้อนครราชสีมา เป็นสโมสรตะกร้อในประเทศไทย ปัจจุบันเล่นอยู่ในตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ใช้สนามแข่งขันคือ สนามโรงยิมค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สโมสรตะกร้อนครราชสีมา

รายชื่อผู้เล่น แก้

รายชื่อผู้เล่นชุด ประจำปี 2555

 1. สิบโท วีระวุฒิ รักเสมอวงษ์ (แบ็ก)
 2. สิบตรี ลือชัย คะเณเร็ว (แบ็ก)
 3. พลฯ จักรพันธ์ ขันทสิกรรม (แบ็ก)
 4. จ่าสิบเอก สุริยันต์ เป๊ะชาญ (ชง)
 5. นายพุทธิพงษ์ ภักดี (แบ็ก)
 6. สิบเอก อภิศักดิ์ สาระซอน (แบ็ก)
 7. สิบเอก สราวุธ อินเล็ก (แบ็ก)
 8. นายธวัชชัย พึ่งเพ็ง (แบ็ก)
 9. นายพงษ์ศธร พงษ์อุดทา (แบ็ก)
 10. สิบเอก พรชัย เค้าแก้ว (ทำ)
 11. สิบเอก ยุทธนา ราวกลาง (ทำ)
 12. สิบเอก ทรงศักดิ์ อุปรีศรี (ทำ)
 13. สิบตรี ศิริพงษศ์ พิศชวนชม (ทำ)
 14. สิบตรี นรินทร์ ศรีไทย (ทำ)
 15. อส.ทพ.ศราวุธ แสนขยัน (ทำ)
 16. นายปิยะชาติ เรืองกระโทก (ทำ)
 17. ด.ช.อนันตศักดิ์ คำภา (ทำ)
 18. สิบเอก ทินกร พันธุ์เทศ (ทำ)
 19. สิบเอก กิติศักดิ์ มงคลธง (ชง)
 20. สิบโท อรรคสิทธิ์ หันประทับ (ชง)
 21. อส.ทพ.ยุทธนา หม่อนกระโทก (ชง)
 22. พลฯ เจนรินทร์ ขำตา (ชง)
 23. สิบเอก วิชชยา แซ่ตัง (ชง)
 24. นายเมธาวี ไชยโย (ชง)[1]

แหล่งที่มา แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-13. สืบค้นเมื่อ 2014-05-14.