สเปกตรัม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สเปกตรัม หรือ สเปคตรัม (spectrum) อาจหมายถึง