สุลต่านอัล ราซิด แห่งโมร็อกโก

สุลต่านอัล ราซิด แห่งโมร็อกโก พระราชสมภพเมื่อ ค.ศ.1631 เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านโมเลย์ อลี ชีลิฟ แห่งโมร็อกโก เมื่อ ค.ศ.1664 พระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อจาก สุลต่านโมฮัมเหม็ดที่1 แห่งโมร็อกโก พระเชษฐา ในปี ค.ศ.1666 ทรงขึ้นครองราชย์เป็น สุลต่านแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก อีก 6 ปีต่อมา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ ค.ศ.1672 ทรงครองราชย์ได้ 8 ปี พระชนมายุ 41 พรรษา สุลต่านอิส มาส์ บิน ชาลิฟ แห่งโมร็อกโก พระราชโอรสพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์ต่อไป

สุลต่านอัล ราซิด แห่งโมร็อกโก
Mulay al-Rashid.jpg

พระปรมาภิไธย มูเลย์ อัล ราซิด
พระอิสริยยศ สุลต่านแห่งโมร็อกโก
ราชวงศ์ อเลาอัว
ครองราชย์ ค.ศ. 1664- ค.ศ. 1672 รวม 8 ปี
รัชกาลก่อน สุลต่านโมฮัมเหม็ดที่1 แห่งโมร็อกโก
รัชกาลถัดไป สุลต่านอิส มาส์ บิน ชาลิฟ แห่งโมร็อกโก
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ ค.ศ. 1631
สวรรคต ค.ศ. 1672
พระบิดา สุลต่านโมเลย์ อลี ชีลิฟ แห่งโมร็อกโก

ดูเพิ่มแก้ไข