สุลต่านอัลอุดดิน เรียยาด ชาห์ที่ 3

สุลต่านอัลอุดดิน เรียยาด ชาห์ที่3 สุลต่านอัลอุดดิน เรียยาด ชาห์ที่3 พระองค์เป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ พระองค์ให้ทุน ศรี ลาลังชำระประวัติศาสตร์มลายู พระองค์ทำสงครามระหว่าง อาเจะฮ์กับยะโฮร์ พระองค์พ่ายแพ้และถูกจับ ต่อมาพระองค์ถูกประหารชีวิตโดยชาวอาเจะฮ์ ศพพระองค์ถูกฝังที่โคตา ทิงกี