สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์

สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์ (อังกฤษ: Abdul Jalilul Jabbar) เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์ ทรงขึ้นครองราชย์เป็น สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม เมื่อ พ.ศ. 2202 ครองราชย์ต่อจาก สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์ พระราชบิดาพระองค์ และสวรรคตในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2203 สุลต่านมูฮัมหมัด อาลี พระราชโอรสพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ต่อไป

สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์
พระปรมาภิไธยสุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์
พระอิสริยยศสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ราชวงศ์โบลเกียห์
ครองราชย์พ.ศ. 2202-พ.ศ. 2203 รวม 1 ปี
รัชกาลก่อนสุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์
รัชกาลถัดไปสุลต่านมูฮัมหมัด อาลี
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคตพ.ศ. 2203
พระราชบิดาสุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์