สุลต่านมูฮัมหมัด ฮัสซัน

สุลต่านมูฮัมหมัด ฮัสซัน เป็นพระอนุชาของ สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์ ทรงครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. 2125 ต่อจาก สุลต่านชาห์ เบรูไน เสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2141 ครองราชย์ได้ 16 ปี สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์ พระเชษฐาพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์ เป็นสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลามองค์ต่อไป

สุลต่านมูฮัมหมัด ฮัสซัน

พระปรมาภิไธย สุลต่านมูฮัมหมัด ฮัสซัน
พระอิสริยยศ สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ราชวงศ์ โบลเกียห์
ครองราชย์ พ.ศ. 2125 - พ.ศ. 2141 รวม 16 ปี
รัชกาลก่อน สุลต่านชาห์ เบรูไน
รัชกาลถัดไป สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต พ.ศ. 2141

อ้างอิงแก้ไข